top of page

IMPRINT

Zastrzeżenie:

Prawo autorskie

Treści i prace publikowane w naszym serwisie są objęte prawami autorskimi. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie własności intelektualnej z intelektualnego i materialnego punktu widzenia autora poza granicami praw autorskich wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora w rozumieniu prawa autorskiego.  Jeśli   dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednie powiadomienie. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za treść

Wszystkie treści na naszej stronie zostały stworzone z największą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak zagwarantować, że treść jest poprawna, kompletna lub aktualna. Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach. Jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone.

Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o powyższych naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Informacje zgodnie Z:

Rest in Manowo- Holiday Home Baltic Sea,

ul. Świerkowa , 76-015 Manowo, Polska

restinmanowo@gmail.com

www.restinmanowo.com

bottom of page